Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMINY KOŁA


Regulaminy zawodów Koła
I Zawody ze stanowiskami – mistrzowskie:
Zawody rozgrywane są wg zasad organizacji wędkarskich zawodów sportowych w PZW
oraz regulaminem rozgrywania zawodów w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach
wiekowych.
II Zawody towarzyskie:
1. W towarzyskich zawodach wędkarskich biorą udział członkowie Koła. Na
zaproszenie Zarządu Koła, w zawodach mogą uczestniczyć członkowie innych kół
PZW.
2. Wyjazdy odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Ewentualne
zmiany terminu lub miejsca zawodów będą podawane w ogłoszeniach i na stronie
internetowej.
3. Obowiązuje, odpowiednio wcześniejsze, wpisywanie się na listę zawodników -
telefonicznie lub w siedzibie Koła.
4. Przejazd na łowisko odbywa się w sposób zorganizowany – autokarem.
Dopuszczalny jest dojazd pojazdem własnym, po uzgodnieniu z organizatorem, pod
warunkiem jazdy za autokarem i pozostawienia pojazdu w miejscu postoju autokaru,
bez możliwości poruszania się pojazdem po łowisku.
5. Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać indywidualne ubezpieczenie.
6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach tylko w towarzystwie
uprawnionego opiekuna.
7. Czas trwania zawodów podawany jest przed wyjściem na łowisko.
8. Nie jest możliwe wcześniejsze rezerwowanie lub zajmowanie stanowiska.
9. Wyjście na łowisko i zajęcie stanowiska odbywa się po sygnale „można łowić”.
10.W trakcie zawodów obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb - wraz z
obostrzeniami okręgów PZW, na których wodach odbywają się zawody - z tym, że
długość ryby przedkładanej do wagi wynosi minimum 20 cm.
11. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby o długości poniżej 20 cm., odlicza się
jej dwukrotną wagę od wagi  ryb złowionych w zawodach.
12.Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb:
- objętych okresem ochronnym lub poniżej wymiaru ochronnego,
- noszących znamiona nie złowionych w trakcie zawodów,
- tzw. „składkowych”,
uczestnik zawodów zostaje zdyskwalifikowany.
13.Za przedłożenie ryb zabrudzonych, tytułem kary odlicza się 5% wagi ryb.
III W zawodach o „Puchar...”, zwycięzcą zostaje uczestnik, który złowił największą
wagowo rybę.
IV W całorocznym konkursie „Łowca Okazów” zwycięzcą zostaje zawodnik z największą
wagą trzech ryb zgłoszonych do konkursu z trzech wybranych zawodów sezonu.
V W zawodach Grand Prix liczy się suma punktów tzw. ujemnych z wszystkich zawodów.

Przyjęto Uchwałą Zarządu Koła w dniu 04-11-2014

Zarząd Koła nr1 'Brzana"